A+ R A-

Praca

Każdy ojciec pozostający w stosunku pracy ma prawo do urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Może skorzystać z dwóch bądź trzech opcji: urlopu „tacierzyńskiego”, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu ojcowskiego. Ten ostatni – jako uprawnienie stosunkowo nowe – wciąż jeszcze nie zyskał wśród młodych ojców popularności. Dlaczego?

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Niestety,  jak pokazują statystyki, do tej pory niewielu pracujących ojców skorzystało z tego przysługującego im prawa.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wzrosło o 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym zwiększyło się o 3,6 proc. - podał GUS. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w firmach osiągnęło 3 600,47 zł i wzrosło o 3,3 proc. w stosunku do maja. W odniesieniu do czerwca 2010 r. było wyższe o 5,8 proc.

Trzy lata temu udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 11,8%, a dwa lata temu współczynnik ten wynosił już 13,1%.

Istnieje możliwość zaistnienia sytuacji, w której firmy, chcące uniknąć zatrudnienia na stałe po upływie 24 – miesięcznego okresu, będą masowo zwalniać pracowników.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 jest - w ocenie Pracodawców RP - asekuracyjny i zachowawczy.

Strona 1 z 2