A+ R A-

Rynek pracy w listopadzie 2011

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła w listopadzie 2011r. 12,1 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie ub. roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 11,5 proc. do 11,7 proc.).

 W listopadzie 2011 roku wzrost stopy bezrobocia wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,5 punktu procentowego (województwo warmińsko mazurskie) do 0,2 punktu (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, śląskie i wielkopolskie).


Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2011 wyniosła 1915,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca października 2011  wzrosła o 48,1 tys. osób (o 2,6 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad - październik) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 39,7 tys. osób (o 2,2 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy  w województwie:

- lubelskim - o 3,6 proc. (o 4,1 tys. osób);

- warmińsko-mazurskim - o 3,4 proc. (o 3,4 tys. osób);

- zachodniopomorskim - o 3,2 proc. (o 3,2 tys. osób);

- kujawsko-pomorskim - o 2,8 proc. (o 3,6 tys. osób);

- pomorskim - o 2,8 proc. (o 2,8 tys. osób).


Listopad to okres, w którym kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, zaczynają się powroty po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a do rejestracji zgłaszają się osoby, którym skończyły się umowy zawarte na czas określony. Pewna liczba osób, głównie kobiet, znajduje doraźne zatrudnienie w handlu, przed rozpoczynającym się sezonem świątecznym, świadczyć może o tym słabszy wzrost bezrobocia wśród kobiet, niż mężczyzn, zaobserwowany we wszystkich województwach.


Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2011 (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 44,6 tys.i w porównaniu do października 2011 spadła o 10,3 tys. (o 18,7 proc.). W listopadzie 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 61,3 tys. ofert pracy (o 27,5 tys. mniej, niż w październiku 2010, tj. spadek wyniósł 31 proc.).


Spadek liczby wolnych miejsc pracy w listopadzie 2011 roku odnotowano w piętnastu województwach i oscylował on w granicach od 34,2 proc. (województwo małopolskie, w którym liczba ofert pracy zmniejszyła się o 1,6 tys.) do 8,1 proc. (województwo kujawsko-pomorskie, spadek o 300 ofert).  Nieznaczny wzrost liczby wolnych miejsc pracy odnotowano jedynie w województwie wielkopolskim – o 7,1 proc. (o 300 ofert).Źródło: MPIPS

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież