A+ R A-

Pojawia się ryzyko zwolnień

Istnieje możliwość zaistnienia sytuacji, w której firmy, chcące uniknąć zatrudnienia na stałe po upływie 24 – miesięcznego okresu, będą masowo zwalniać pracowników.

22 sierpnia mijają dwa lata od obowiązywania ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Od wejścia w życie ustawy rozpoczął się bieg dla 24 –  miesięcznego terminu, na jaki można było zawierać umowy na czas określony.

Ustawa antykryzysowa zawiesiła stosowanie art. 251 § 1 k.p. ograniczającego zawieranie kolejnych umów na czas określony. Przypominamy, że na jego podstawie trzecia umowa na czas określony przekształca się w umowę bezterminową, jeśli dwukrotnie strony zawarły już umowę na czas określony, a przerwa pomiędzy kolejnymi umowami nie przekroczyła jednego miesiąca.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Przez ten właśnie czas, pracodawcy mogli zawierać z pracownikami nieograniczoną liczbę umów na czas określony bez ryzyka, że angaż przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Nowe przepisy stosuje się  do umów okresowych zawartych po 22 sierpnia 2009 r., a także do umów obowiązujących w dniu wejścia ustawy. - Wyjątek stanowią jednak umowy na czas określony zawarte przed 22 sierpnia 2009 r., a mające się skończyć po 31 grudnia 2011 r. – trwają one do daty, do której zostały zawarte – przypominają Pracodawcy RP.

Pojawiają się komentarze, z których wynika, że wprawdzie wprawdzie ustawa antykryzysowa nie przewiduje przekształcenia z mocy prawa umowy o pracę na czas określony zawartej z naruszeniem 24 –  miesięcznego limitu w umowę bezterminową, to jednak konsekwencją naruszenia wskazanego limitu może być uznanie przez sąd, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Istnieje obawa, że firmy, chcące uniknąć zatrudnienia na stałe po upływie 24 –  miesięcznego okresu, będą masowo zwalniać pracowników. Pracodawcy RP wielokrotnie zwracali uwagę na możliwość zaistnienia takiego ryzyka. Wielokrotnie, w licznych komunikatach prasowych i wystąpieniach na forum publicznym postulowaliśmy podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany prawa. Niestety, spotykaliśmy się z oporem przed zmianami, ze względu na konieczność ograniczenia zatrudnienia terminowego. Ciągle mamy nadzieję, że sytuację uda się uzdrowić, a nowe formy zatrudnienia w naszym kraju nie będą jedynie pustym frazesem.

 źródło: PracodawcyRP
Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież