A+ R A-

Praca

Oto praca marzeń: dobrze płatna, stawiająca wyzwania, z perspektywami. Tylko gdzie jej szukać? Znawcy rynku pracy nie mają wątpliwości – w sektorze IT, który w Polsce dynamicznie się rozwija i potrzebuje pracowników.

Nie należy się spodziewać poprawy sytuacji na rynku pracy w ciągu najbliższego miesiąca. Prawdopodobnie lepiej będzie w drugim kwartale br., kiedy ruszą prace sezonowe, w szczególności w budownictwie - uważa Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła w listopadzie 2011r. 12,1 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie ub. roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 11,5 proc. do 11,7 proc.).

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy 57 proc. firm pozostawi zatrudnienie na obecnym poziomie, wzrost planuje 21 proc., a redukcję 17 proc. - wynika z ostatniego badania agencji Randstad.

Z wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Monsterpolska.pl przez firmę Mareco wynika, że pracodawcy najchętniej rekrutują specjalistów i pracowników fizycznych. Najwięcej nowych osób zatrudniają firmy z branży IT oraz FMCG.

Każdy ojciec pozostający w stosunku pracy ma prawo do urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Może skorzystać z dwóch bądź trzech opcji: urlopu „tacierzyńskiego”, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu ojcowskiego. Ten ostatni – jako uprawnienie stosunkowo nowe – wciąż jeszcze nie zyskał wśród młodych ojców popularności. Dlaczego?

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Niestety,  jak pokazują statystyki, do tej pory niewielu pracujących ojców skorzystało z tego przysługującego im prawa.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wzrosło o 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym zwiększyło się o 3,6 proc. - podał GUS. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w firmach osiągnęło 3 600,47 zł i wzrosło o 3,3 proc. w stosunku do maja. W odniesieniu do czerwca 2010 r. było wyższe o 5,8 proc.

Trzy lata temu udział szarej strefy w tworzeniu PKB wynosił 11,8%, a dwa lata temu współczynnik ten wynosił już 13,1%.

Istnieje możliwość zaistnienia sytuacji, w której firmy, chcące uniknąć zatrudnienia na stałe po upływie 24 – miesięcznego okresu, będą masowo zwalniać pracowników.

Strona 1 z 2