A+ R A-

Biznes/Finanse

Dziś (27 stycznia br.) podczas 7. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili budżet państwa na 2012 r. Przyjęta przez Izbę ustawa budżetowa uwzględnia sześć poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, które dotyczą m.in. podwyżek dla służb mundurowych oraz zmniejszenia wydatków polskich placówek zagranicznych. Teraz ustawa trafi niezwłocznie do Senatu, który powinien zająć stanowisko w ciągu 20 dni.

Międzynarodowa umowa ACTA mająca na celu walkę z tzw. piractwem i podróbkami może zahamować szybki rozwój gospodarki internetowej, a także negatywnie wpłynąć na kondycję małych i średnich firm, które obawiając się pociągnięcia do odpowiedzialności mogą zrezygnować z innowacyjnych usług i inwestycji w środowisku cyfrowym.

Z pozoru niewinny post Kristen Christian na portalu społecznościowym Facebook, zmusił największe amerykańskie banki do zaniechania wprowadzenia opłaty za prowadzenie kart debetowych klientów gromadzących mniej niż 20 tysięcy dolarów depozytu. Zorganizowany w ramach sprzeciwu, „Bank Transfer Day”, zakończył się przeniesieniem niespełna 700 tysięcy kont i odpowiadającym im 4,5 miliarda dolarów, do lokalnych unii kredytowych i banków spółdzielczych.

Tempo wzrostu łagodnie się obniży z ponad 4% do ok. 3%, czyli znacznie powyżej prognozy budżetowej oraz ośrodków międzynarodowych. Gorzej będzie na rynku pracy, gorzej ze wzrostem płac i konsumpcji indywidualnej. Firmy będą się wspomagać, a czasem ratować, zasobami gotówkowymi zakumulowanymi przez poprzednie lata.

- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu obniżyło się w o ponad 12 tys. osób w stosunku do poprzedniego miesiąca, co biorąc pod uwagę zachowanie wskaźników koniunktury, ciepły grudzień oraz dotychczasowy pozytywny trend, rzuca sporo pesymizmu na zachowanie rynku pracy – ocenia Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.

Raport Digital Life pokazuje, że ilość czasu spędzanego przez internautów w sieci odciska swoje piętno na intensywności korzystania z pozostałych mediów. Wraz z rozszerzaniem się dostępu do Internetu obserwujemy spadek oglądalności telewizji.

 

Unijne biuro statystyczne Eurostat podaje, iż w Polsce inflacja HICP wyniosła w grudniu uprzedniego roku 4,5 proc. w ujęciu rocznym, wobec 4,4 proc. w listopadzie.

Obecny rynek bankowości wirtualnej nie nasycił się nawet w połowie. Potencjał oceniany na 5 mln ludzi chcą zagospodarować nowi gracze, którzy właśnie rozpoczęli działalność lub zrobią to w przyszłym roku. Czy tradycyjnym instytucjom grozi marginalizacja?

Liczba transakcji fuzji i przejęć w ostatnim kwartale 2011 roku spadła o 14% w porównaniu do III kwartału minionego roku i była o 18% niższa niż w tym samym okresie roku 2010 – wynika z raportu M&A Tracker przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young. Wartość transakcji zmniejszyła się w minionym kwartale o 25% i była najniższa od I kwartału 2010 roku. W Polsce liczba fuzji i przejęć spadła prawie o 40%, a ich wartość aż o 75%.

Agencja Standard & Poor's obniżyła ratingi 9 krajom strefy euro, w tym dwóm o najwyższej wiarygodności kredytowej - Francji i Austrii. Komentatorzy mówią o szoku i trzęsieniu ziemi na rynkach finansowych. Ocenę tej decyzji na łamach portalu stefczyk.info przedstawił prof. Krzysztof Rybiński.

Strona 4 z 10